אאא

חזקת החפות היא אחד מיסודות המשפט. היא קובעת כי אדם שעומד לדין הוא בגדר זכאי כל עוד לא הוכחה אשמתו.

כבר לפני אלפי שנים הורו חכמינו: "הוי דן את כל האדם לכף זכות". אך כיצד עלינו לנהוג במקרה בו אנו בטוחים מעל לכל ספק כי האדם שמולנו שקרן וגנב שרוצה להתחמק מלשלם את מה שהוא חייב?

מדוע עלינו להאמין לדבריו של האיש ולא לסמוך על הזיכרון וההיגיון שלנו?

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מיוחד לפרשת בהר עם סיפור היסטורי מרתק על מאבק אמינות של יהודי חסר אמצעים מול רב, תלמיד-חכם ועשיר גדול, במסע של אכזבה, השפלה וכאב עד הסוף המפתיע והמאלף.

צפו בשיעור.