אאא

שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, פרסם הבוקר (שלישי) תזכיר חוק להערות הציבור שלפי הערכות משרדו צפוי לחסוך לרוכשי הדירות עד מאות אלפי שקלים. הצעתו עולה לדיון ציבורי לאחר עבודת מטה שהתקיימה במשרד הבינוי והשיכון בחצי השנה האחרונה.

עוד לפני פירוט הצעתו, יש לציין כי החוק הזה - כמו כל חוק במושב הקיץ שיפתח בשבוע הבא - יהיה מורכב להעבירו, לפי שלקואליציה אין רוב ברור בכנסת, אלא 60 חברים. על אף זאת, חשוב להדגיש כי ייתכן וחוק זה ראוי לתמיכת חברי האופוזיציה, כפי שרואים בחוקים אחרים בעבר.

בתיקון החוק יש שלושה נושאים עיקריים, שיכולים להיות משמעותיים מאוד עבור כל רוכש דירה: הראשון הוא הגבלת הצמדת מחירי הדירות למדד תשומות הבנייה, שמעלה את שווין גם עבור דברים שאינם קשורים לבנייה עצמה, כגון הקרקע.

על פי הצעת אלקין, יזם יוכל לבצע הצמדה רק של רכיב הבנייה מכלל עלות הדירה וגם זה - רק עד למועד המסירה שנקבע בחוזה ולא עד מועד המסירה בפועל. כלומר: אם היה איחור של חצי שנה בין החוזה החתום למסירת המפתח - הקונה לא ישלם על ששת החודשים הללו. הסכום שיוצמד למדד ייקבע בהתאם לעלות בנייה למ"ר, וזאת לפי חלוקת אזורים בישראל ולפי סוגי הבנייה כפול שטח הדירה, כפי שמופיע בחוזה המכר.

בנוסף, קבלן שיתערב במסירת דירה ישלם פיצויים לרוכשים, זאת לפי שבימינו החוק כמעט ולא מחייב אף פעם את בוני הדירות, אלא רק במקרה שבו האיחור במסירת המפתח נבע ממעשה או מחדל של הקבלן.

הדבר השלישי הוא איסור גביית הוצאות משפטיות: כיום ניתן לגבות מרוכש דירה, בנפרד ממחיר הדירה, תשלום בגין הוצאות משפטיות המשולמות ישירות לעורך דין מטעם המוכר. הסכום מוגבל לסך של 5,114 שקלים - סכום פעוט ביחס לכלל הדירה, אך עדיין כמעט משכורת חודשים בשכר המינימום. כעת מעוניין אלקין בשינוי לפיו מוכר לא יהיה רשאי לגבות מרוכש הדירה שכר טרחת עורך דין מעבר לעלות הדירה עצמה.

זאב אלקין, שר הבינוי והשיכון, מסר: "מרגע כניסתי לתפקיד אמרתי שיש לשנות את חוק המכר על מנת להגן על רוכשי הדירות אל מול הקבלנים והיזמים. תיקון החקיקה המוצע הוא תוצאה של עבודת מטה מורכבת אשר בוצעה במשרד על ידי האגפים השונים, תוך קיום שיח משמעותי עם כלל הגורמים הרלוונטיים בשוק הנדל"ן. אני מאמין שתיקון החוק עתיד להביא עסקאות מכר הוגנות יותר בשוק הנדל"ן בישראל , יחד עם ודאות עבור הרוכשים".

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "התיקון לחוק המכר מגיע בזמן קריטי עבור עשרות אלפי רוכשי דירות שצפויים לקנות את דירתם בזמן הקרוב. חוקי המכר לא עודכנו מזה חמש שנים והגיעה העת להסיר מהם את האבק ולתקן מה שצריך. אני רוצה להודות לכל הגורמים שלקחו חלק בעבודה ומאמין שבקרוב נצליח להכניס את התיקון לספר החוקים במדינת ישראל".