אאא

הדרמות במשפטו של רומן זדורוב נמשכות: הפרקליטות העבירה היום (חמישי) בקשה רשמית לבית המשפט, לעצור את המשפט החוזר של רומן זדורוב, השופט דן בבקשה והכריע, כי המשפט יימשך כסדרו ובכך דחה את בקשת הפרקליטות.

הרקע להחלטה הוא בעקבות ההתבטאויות אתמול של אב בית הדין, אשר קולה. שאמר: "היה לי פסח שחור. היו עלי לחצים, לא רק מהתקשורת גם מגורמים שאתם לא מכירים. הייתי קרוב לפסול את עצמי". בהמשך טען כי הוא לא פסל את עצמו "רק בגלל אילנה ראדה (אמא של תאיר ק"ר)". 

בהמשך דבריו תקף השופט אשר קולה את התנהלות הפרקליטות ואמר כי "יש פה הבעת חוסר אמון של הפרקליטות בי".

עוד אמר כי "אני אומר את הדברים בלב כבד מאוד. חבריי יודעים שיש לי לב קשה מאוד בתיק הזה. מה שמטריד אותי בתיק הזה, זה יותר אילנה ראדה. יש עוד דברים, שלא את כולם אני רוצה לחשוף עכשיו. מי שצריך לדעת יודע, שנעשו כאן באופן שלדעתי אסור שייעשו במדינה מתוקנת".

בבקשה הרשמית שהגישה הפרקליטות נאמר: "כבוד אב בית הדין אמר בישיבת בית המשפט, כי מתנהל נגדו קמפיין שלם בתקשורת, תוך טענה מרומזת לכאורה, שהמאשימה היא זו שמובילה את ה"קמפיין" הזה. זאת ועוד, דברי הסנגור לפיהם "זה מה שהפרקליטות עושה ולכן לכבודו אסור להיכנע. זה מה שהם עושים. אם כבודו יפרוש .. הם אלופים. אלופים בפייק ניוז, אלופים בלשחרר את כלבי התקיפה שלהם .." נענו בשתיקה על ידי כבוד אב בית הדין".

"המאשימה מבקשת לדחות מכל וכל את טענותיו הקשות של כבוד אב בית הדין, המצטרפות לאמירות אחרות של כבוד אב בית הדין כלפי נציגי המאשימה במהלך ניהול התיק", נכתב על ידי הפרקליטות.

"המאשימה" קבעו בפרקליטות, "סבורה שאמירת כבוד אב בית הדין, המרמזת, לכאורה, על מעשים לא חוקיים שנעשו כלפיו מצד גורמים עלומים, אינה יכולה להיוותר בערפל. לאור זאת מבקשת המאשימה מכבוד אב בית הדין שיפרש ויפרט את דבריו בהקשר זה, שכן אמירות כגון דא אינן יכולות להיוותר עלומות. בנסיבות אלה, סבורה המאשימה שאין מקום להמשיך בשמיעת הראיות עד להבהרת הדברים".

כזכור, שנים לאחר שנאסר בגין רצח הילדה תאיר ראדה, בית המשפט העליון החליט ללכת למשפט חוזר שנמשך כבר כמה חודשים.

בין הדיונים במשפט החוזר נמצא רומן זדורוב מחוץ לכותלי בית הכלא ונמצא במעצר בית אצל חמותו בצפון הארץ.