ליארצייט של פייגא הצדקת – י"ט אדר

כיצד אמא מדליקה - 'אש' בילדיה?

בימי הסמינר, אהבנו לשמוע את הרבנית זיסה חזן, שהיתה מספרת איך היא היתה מנשקת את פתילי הציצית של נכדיה בני הארבע, ואומרת: אני מקנאה בך, יש לך כזאת מצוה חשובה - ציצית, לי אין.

אומנם אתה ילד קטן, אבל, עם זכויות ענקיות, לפחות אני יכולה לנשק את פתילי הציצית, וקצת להרגיש את קדושת המצווה.

כך אמא בדורנו מדליקה את 'אש' אהבת ה' בלב ילדיה.

איך אמא מהדור הקודם - הדליקה את 'אש' הקדושה בבנה?

פייגא הצדקת, היתה נכדת הבעל שם טוב הקדוש, ואימו של רבי נחמן מברסלב, והיתה ידועה כבעלת רוח הקודש.

לאחר חתונתה גרה בביתו של סבה הבעל שם טוב הקדוש במעזיבוז, אחיה הקדושים נהגו לקרוא לה: "פייגלה הנביאה" - פייגלא די נביאתה.

הצדקת פייגא, הבעירה בבנה רבי נחמן את 'אש' הקדושה, 'אש' אהבת ויראת ה' עוד טרם לידתו ובילדותו.

  'אשרי יולדתו' – לידת הצדיק רבי נחמן

פייגא הצדקת היתה נוהגת להתפלל הרבה בציונו של סבה הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, וכשהיתה מעוברת בבנה רבי נחמן, היתה בוכה שם רבות, ומרבה בתפילה וייחודים קדושים, והייתה מספרת שההארות, שהאירו לה בימים בטרם לידת הצדיק רבי נחמן, אי אפשר לצייר ולספר כלל.

כשנולד רבי נחמן, בראש חודש ניסן תקל"ב אימו הצדקת נטלה מיד את ידיו שלוש פעמים לסירוגין, ומיד בצאתו לאוויר העולם, כיסתה את ראשו, בכיפה שסרגה עבורו  בימי עיבורה, ומרגע הולדתו היתה נוהגת ליטול ידיו כדין, בכל פעם שהתעורר לינוק.

צדיק בא לעולם - טובה באה לעולם

בשעת ברית המילה של רבי נחמן, בח' ניסן תקל"ב, לאחר שקיבל את שמו, ביקשה אימו מאחיה, דודו של רבי נחמן רבי ברוך ממזיבוז שהיה הסנדק: 'ברוכ'ל' (כך נהגה לקרוא לאחיה הקדוש), "תאחל לו שלא יחלקו עליו" [ווינטש איהם אן מעז אל נישט קריגען אויף איהם]. והשיב לה הצדיק הקדוש ר' ברוך: "פייגלה, זה לא יכול להיות, זה כבר אבוד, מוכרחים לחלוק עליו".

האמא מתפללת, והעריסה מונחת על ציון - הבעש"ט הקדוש

כך גדל רבי נחמן, כשאביו רבי שמחה עבד את ה' בדבקות וקדושה,  ואימו פייגא הצדקת שמרה מאוד על בנה, והיתה נוהגת להביא את עריסתו לציונו של הבעל שם טוב הקדוש, להניח אותה על הציון, ולהתפלל שם בתחינה זמן רב.

אימו הצדקת של רבי נחמן גרה בדירתו של סבה הבעל שם טוב הקדוש, והיו תלמידיו ותלמידי המגיד, נוהגים להגיע למזיבוז להתכנס בביתה, והיו משיחים בעבודת ה', ומסיפורי רבם.

על כן, כבר מגיל שלוש ארבע, היה רבי נחמן עומד סמוך לשולחנם, ושומע את דבריהם, והיה שותה אותם בצמא רב, והדברים נחקקו בליבו ובדעתו, וליבו התלהב לנהוג כמותם.

רבי נחמן ספג בביתו קדושה עצומה, והתעוררה בו תשוקה עזה לנהוג בקדושה וטהרה, והרגיל עצמו בגיל צעיר בהנהגתם הקדושה של תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, וכפי שחונך בביתו הקדוש ע"י הוריו.

ניצוץ הקודש שנדלק בו, בער - ולא נכבה לעולם.

מעיד אני, אש הקודש שלי – שלה הוא!

פייגא הצדיקה, היתה מתפללת רבות על הצלחת בנה בתורה וביראת שמים, ושהנהגתו תהיה בקדושה וטהרה, ורבי נחמן החזיק לה על כך טובה גדולה, ואמר:

"והזהיר לכל אשר יבקש בזכותו, שיזכירנו על שם אימו דייקא, ולא כשאר נפטרים אשר מזכירים אותם רק על שם אביהם".

ניצוץ הקודש שנדלק ברבי נחמן מבעיר כל לב שרוצה להתקרב ולעבוד את ה', והוא המשיך את דרכו של סבו, שמראה לכל יהודי שהוא חשוב ויקר לה' יתברך, כי בכל אחד יש 'גחלת' אש – שלעולם לא תכבה, בלי קשר אם ליבו 'נשרף' כי חטא.

הדליק לכל יהודי את - אש הקודש!

רבי נחמן מרומם כל יהודי בדרכו המיוחדת, ומוכיח לכל אחד שהוא:

לא התנתק מהקב"ה, כי הקב"ה - לא התנתק ממנו.

הבעל שם טוב הקדוש נהג לומר, שיש בכל יהודי ניצוץ שלא כבה לעולם:

"אפילו כשנופל ממדרגתו יהיה דבוק בבורא יתברך במחשבה קטנה... ומכח אותו 'קטנות' - יבוא לגדולות, כמו בגחלים".

תמיד נותר בגחלים ניצוץ 'אש' קטן, שיכול - להבעיר מדורה, רבי נחמן מלמד איך לשמור על הגחלת אף למי שקצת רחק.

השמחה – יכולה להבעיר לבבות כבויים

רבי נחמן הבעיר בלבבות את אש השמחה "כי בשמחה תצאון":

השמחה מוציאה את האדם מכל הקשיים והצרות.

תמיד אפשר לפתוח דף חדש, ולהתחיל להבעיר את אש אהבת ה', ולעורר את חמימות הלב, גם אם:

האש 'הורידה' להבות - אסור להתייאש!

איך מבעירים את האש מחדש?

רבי נחמן מלמד, שיש בך טוב, רק שהוא – לא תמיד גלוי, ולכן, אתה חייב:

לראות את הטוב שבך, כי אתה – תכלית הטוב!

והטוב הזה, יבער ויבעיר את ליבך מחדש, ותגלה שאתה:

בן מלך שעשוי מאבנים טובות...

רבי נחמן השאיר דרך לדורות, ואמר, שכמבקשים בזכותו, להזכיר את שם אימו, כי האש שלו יוקדת בזכות:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

'אמה של מלכות' - ובזכותה, האש שלו לא תכבה לעולם.

ותמשיך להבעיר עוד לבבות יהודים - עד ביאת המשיח.

אמה של מלכות – הדליקה אש לדורות

"הלוא כל דברי כאש נאום ה'" – אש התורה שהשאירו הצדיקים, מבעירה ומחממת את הלב לאהבה ויראת ה', והם מלמדים איך להבעיר את הניצוץ היהודי באש קודש, כי אפשר תמיד להתחיל מחדש, ואין שום מקום לייאוש כלל.

פייגא הצדקת הבעירה את האש הקדושה בליבו של בנה רבי נחמן, כדי שהוא יאיר את הדרך, וידליק את האש הרצון בכל אחד שמרגיש, שהאש שלו קצת דעכה.

תדליק את האש – ותדלק!

לע"נ פייגא בת יחיאל מיכל ואדל זכותה וזכות בנה רבי נחמן בן פייגא, יגנו על כל עם ישראל, ונראה ישועות במהרה בימינו, אמן!