אאא

חברי הסתדרות יקרים, תומכי תנועת ש״ס ושאר החברים שרוצים מהפך בהסתדרות למען האדם העובד, למען החלשים ולמען שכל אלה שיש להם פחות!.

סיעת ש"ס בהסתדרות החליטה לתמוך ברשימת הבית החברתי בראשות שלי יחימוביץ, בשל העובדה שאנחנו רואים עין בעין במגוון של נושאים. יש בינינו הסכמה רחבה בכל הנוגע לסוגיות חברתיות, ועשור שלם של חקיקה חברתית משותפת ומאבקים משותפים למען הדל והחלש.

שיתוף הפעולה בינינו מביא אותנו לכל שכבות ציבור העובדים, מוכיח כי סדר יום חברתי הוא מאחד ומלכד, ויבטיח בקרוב את ניצחוננו בבחירות.

לתנועת ש"ס ולשלי יחימוביץ, יש תפיסות עולם דומות בכל הקשור לעניינים החברתיים, הדאגה לחלשים, הדאגה לאימהות חד הוריות, לעובדי הקבלן ולכל האוכלוסיות המוחלשות.

שלי יחמוביץ הביעה במשך שנים התנגדות נחרצת לעבודה בשבת וזו סיבה נוספת לתמוך בה, להצביע עבור הבית החברתי וביחד להביא ניצחון ומהפך בהסתדרות.