אאא

בפרשת השבוע מצווה ה' על עשיית חושן המשפט וכך נאמר: "ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש".

כמה נפלא הקשר שבין אהרון לחושן המשפט והמשכן. קשר משולש בל ינתק.

אהרון הוא האיש שנאמר עליו "אוהב שלום ורודף שלום" שכן  זו הייתה דרכו.

דווקא הוא, בהיותו איש השלום נצטווה על נשיאת חושן המשפט שכלולים בו כל שבטי ישראל ורק בצורה זו יכול היה להיכנס אל הקודש - בנשיאת חושן המשפט על ליבו.

אנשי שלום המאחדים את עם ישראל, מאגדים את כל חלקיו, ומניחים את השלם על לוח ליבם הם אשר יכנסו אל הקודש.

הדברים אמורים לא רק על אהרון אלא על כל יהודי הרואה באחדות משימה. כי אין לבוא אל הקודש, באין שלום ואחדות.

חובתנו לשאת על לוח ליבנו את חושן המשפט - את כל חלקי העם ללא הבדלים, רק אז נהיה ראויים לתפקידנו.

שבת שלום ומבורך.