אאא

בפרשה נאמר "כי תראה את חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו".

לפי דברי חז"ל פירוש המילים "עזוב תעזוב" הוא שחובתך לעזוב השנאה שבליבך עליו ולסייע בעדו לטעון את חמורו מחדש.

כלומר, אין די בכך שתתאמץ לשמור את כעסך בליבך ותעזור לו, אלא עליך "לעזוב" את הכעס והשנאה שיש לך עליו ורק לאחר מכן פנה ועזור לו.

ריב בין אנשים איננו סיבה לעולם, למניעת סיוע ועזרה. יותר מכך, יש מחובתך לעשות זאת בלב שלם הנקי מאמירות לא ראויות ואף ממחשבות כאלו.

כעת יותר מתמיד הדברים הללו נחוצים וראויים. מצבה של היהדות החרדית איננו מן המשופרים. עוד לא הספקנו לשכוח את מה שעבר עלינו מאז הקמתה של הממשלה האחרונה החל מהחוק לגיוס לומדי תורה וכלה בצמצום התקציבים לשכבות החלשות עד כדי מינימום.

הגדלת הכוח החרדי והדתי בכנסת איננו מותרות. הוא נחוץ למניעת חוקים מן הסוג הזה ולתיקון חוקים שכבר נחקקו בכנסת האחרונה.

בואו ונלמד מציווי התורה בפרט בזמן כזה בו החמור קורס תחת משאו ויש צורך לטעון אותו מחדש, אני קורא אל ראשי המפלגות: הבה נטה שכם, נעזוב את המחלוקת ונותיר את החשבונות האישיים בצד. בואו נתגייס למערכה במלא הכח.
עזוב נעזוב את החשבונות הפרטיים למען מטרת העל - הגדלת הכוח החרדי.