מחברים נוספים
אב חרדי
אברהם דוב גרינבוים
אהרן גרנות
אלי שפירא
בנצי גופשטיין
ד"ר אלי נכט
דוד אמסלם
הדסה אלפסי
הרב אהרון לוי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב חיים פוקס
הרב יצחק שקופ
הרב מנחם מקובר
הרב מרדכי-דוד נויגרשל
הרב שלמה עמאר
הרב שמעון בן-טוב
ח"כ יעקב מרגי
יחיאל פליישמן
ינון פאלח
יניב מאירי
יעל קליגר
יצחק דרקסלר
ישראל קליין
ישראל שפירא
מאיר גל
מודי סטילמן
מנדי פלין
מנדי שוורץ
מני גירא-שוורץ
מרדכי פלדשטיין
מתי הורוביץ
נחמן וייס
ניסן שטראוכלר
נתי לסרי
נתן שקרצ'י
סיון רהב-מאיר
עוז סגן
רותם ליבנת
רפאל כהן
שלמה קוק
עו"ד ישראל באך

עו"ד ישראל באך

מרן הגר"ע יוסף זצ"לאיך אפשר לטעון שמרן לא הבין?כ"ט בטבת תשעה66
אין בכוחו של מאן דהו להעלות טענה שאדם שהיה גדול הדורות לא ידע או לא הבין את פעולותיו, או שהיה נתון להשפעה ששינתה את רצונו. עוה"ד של הרב משה יוסף כותב (חרדים)
הכי פופולריים