מחברים נוספים
אברהם לביא
איתמר כהן
אלון נוריאל
אליעזר שולמן
אריה דרעי
אריה דרעי
אשר גולד
בנצי גופשטיין
ד"ר לי כהנר
דוד חכם
דוד שעיו
הרב אבא טורצקי
הרב בועז נקי
הרב דב פוברסקי
הרב טוביה פריינד
הרב יצחק בלומנטל
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב יצחק סולובייציק
הרב ישראל אסולין
הרב ישראל פינטו
הרב עמיהוד סלומון
הרב פנחס גולדשמידט
הרב שמעון בן-טוב
הרבנית אסתר טולדנו
הרבנית יהודית יוסף
חה"כ אורי אורבך
יאיר לפיד
ידידיה מאיר
יואב ללום
יעל קליגר
ישעיה (שי) הורוויץ
ישראל קליין
מודי סטילמן
מתי הורוביץ
עו"ד אלי מאור
עו"ד משה-יצחק אוסדיטשר
פנחס וולף
קובי אריאלי
שיפי חריטן
שלום קרומבי
רותם ליבנת

רותם ליבנת

יו"ר תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית ומתאמת מקומית בארגון Students For Liberty