מחברים נוספים
אבי בלום
אברהם דוב גרינבוים
איתן כבל
אלי שפירא
אריה דרעי
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
ברוך מרזל
גדעון לוי
ד"ר לי כהנר
דוד שעיו
הדף היומי
הרב אבא טורצקי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב יעקב בלוי
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב יצחק שקופ
הרב מנחם בומבך
הרב מנחם מקובר
הרב פנחס גולדשמידט
הרב ראובן זכאים
הרב שמואל ביסטריצקי
ח"כ דב ליפמן
ח"כ יעקב מרגי
ח"כ ישראל אייכלר
יהודה משי זהב
יהונתן יוסף
יחיאל פליישמן
ינון פאלח
יעקב איזק
ירון לרמן
ישראל יעקב ירט
ישראל קליין
מאיר גל
מיכאל מלכיאלי
משה גלסנר
משה פרידמן
מתי גולן
עו"ד אריאל רוט
עו"ד משה-יצחק אוסדיטשר
עוז סגן
יעקב וידר

יעקב וידר

יו"ר המטה החרדי בליכוד

יעקב וידר, כותב השורותסיבות חרדיות לשמוח ביום העצמאותד' באייר תשעה19
ליהודי בכל אשר הוא, ישנה סוף סוף מדינה, בה הוא יכול להתגורר ולגדל את ילדיו, גאה ביהדותו ובמורשת אבותיו, זאת מבלי הצורך להחביא את כיפתו תחת קסקט. מזל טוב (החרדים והמדינה)
יעקב וידר, כותב השורותאנחנו בוגדים? / וידר עונה לפוברסקיד' בניסן תשעה69
חצרוני הגדיר אותנו כלוקים בפיגור שכלי. גרבוז כעובדי אלילים וכטיפשים. עכשיו אנחנו 'בוגדים' בתורה. יו"ר המטה החרדי בליכוד יעקב וידר משיב למאמרו של הרב דב פוברסקי (מאמרים)
הרב נויבירטהרב של השבתא' באב תשעג1
בימי מלחמת העולם השנייה, נאלץ הרב יהושע נויבירט לחלל את השבת, כתגובה, קיבל על עצמו "לעשות משהו למען השבת". תלמידו, יעקב וידר, מספר עליו לרגל ה'שלושים' (מאמר)
הכי פופולריים