יהודה צבי סלצר שר "אני מאמין"  • צפו
היישר מגלגל ההצלה: יהודה צבי סלצר שר "אני מאמין" • צפו
בניה יוחאי שר את "לבחור נכון" • צפו
בניה יוחאי שר את "לבחור נכון" • צפו
מיכאל יגודייב
מיכאל יגודייב שר את "שלח לי כוח" • צפו
נועם פחימה שר את "עומד בשער" • צפו
נועם פחימה שר את "עומד בשער" • צפו
אברהם משה אברמס שר את "מוכנים" • צפו
אברהם משה אברמס שר את "מוכנים" • צפו