בהגשת: שוקי סלמון

שיח נוקב על כל הנושאים הבוערים במגזר החרדי בהשתתפות הרב חיים הורביץ