אאא

שני יהודים, שלוש דעות. אין דבר שיהודים אוהבים יותר מוויכוחים. כל עולם התלמוד בנוי על מחלוקות ודיונים שמביאים בסופו של דבר לליבון ההלכה הפסוקה. המחלוקות המפורסמות ביותר בתלמוד הן של 'בית שמאי' ו'בית הלל' - תלמידיהם של שמאי הזקן שהיה אב בית הדין, והלל הזקן שהיה נשיא הסנהדרין בתקופת בית המקדש השני.

כמעט בכל מחלקותם של בית שמאי ובית הלל, משתקף קו אחיד בכך שבית שמאי נוטים תמיד לצד המחמיר, ולעומתם בית הלל נוטים לצד המקל והמתיר יותר כשברוב המקרים נפסקה ההלכה כבית הלל.

מה עומד מאחורי המחלוקות של גאוני וקדושי עולם האלו? מדוע לעתיד לבוא תקבע ההלכה כבית שמאי? ואיך ייתכן ששתי דעות הפוכות בתכלית תואמות לרצונו של אלוקים?

הרב אליהו שוויכה עושה לנו סדר בוויכוחים המפורסמים ביותר בתלמוד ושופך אור של אלוקות ברובד רעיוני עמוק של המחלוקות.

צפו בשיעור