אאא

מעמד הזיכרון וכנס התלמידים שע"י מוסדות 'בית אהרן', נערך במוצאי השבת, בראשות משגיח ישיבת עטרת ישראל ורב בית הכנסת בנועם השם בשכונת בית וגן בירושלים, הגאון רבי חיים וואלקין, לזכרו של סבו הגה"ק רבי אהרן וואלקין זצוק"ל - גאב"ד דפינסק במלאות שמונים שנה לפטירתו.

הכינוס נפתח בביתו של המשגיח בשכונת בית וגן, שבו פתח המשגיח בדברי זכרונות עם תלמידיו והביא, "כי הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל היה אומר, שמה שכתוב 'בתי מדרשות של בבל עתידים להיקבע בארץ ישראל' - הכוונה כל אחד עם הגישה הייחודית שלו ולא שיתבוללו בארץ ישראל לגישה הקיימת - וכך הבית מדרש הזה 'בית אהרן' יש לו הגישה המיוחדת לעורר חשק ואהבת תורה אצל הבחורים שלא מצאו כדי מידתם במקומות אחרים"

במעמד המיוחד שהתקיים בבית המדרש של כולל בית אהרן, הממוקם בבית הכנסת 'בנועם השם', שהוקם לזכרה של הרבנית נעמי ברייטקופף ע"ה, נשאו דברים: הגאון רבי אשר וייס גאב"ד דרכי תורה, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון רבי יוסף אפרתי ראש בית מדרש להלכה והתיישבות והגאון רבי יהודה ברייטקופף, מרבני שכונת הר נוף ואב"ד בתפוצות.

את המשא המרכזי נשא נכדו המשגיח הגאון רבי חיים וואלקין, במעמד תלמידיו ובני קהילתו, ובהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

במעמד השתתפו עוד; הגרא"י פינקל ראש ישיבת מיר, הגרנצ"י שפירא ראש ישיבת שערי שמועות. הגר"מ אלישיב בנו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הגר"א סילבר ראש ישיבת דרך חכמה, הגר"א שלזינגר רב שכונת גילה, הגר"ד ביטון ראש מכון המאור, מנהלי מוסדות ואישי ציבור.