אאא

בפרשת וארא מתחיל תהליך הגאולה משעבוד מצרים. ה׳ מודיע למשה שהוא דורש ממנו ומבני ישראל להאמין, כפי שהאמינו אבותיהם. בהמשך, לאחר הכנות אחדות, מתחיל ה׳ להכות את המצרים.

המילה שבה נפתחת הפרשה היא "וארא". ללמדנו שגם בחשכת הגלות, עבודת ה' צריכה להיות באופן של ראיית אלוקות. תמיד עלינו לחוש שה' ניצב עלינו ומביט בנו ומעולם לא עזב אותנו. עלינו להתבונן בבריאה הנפלאה המתחדשת בכל יום, מתוך ידיעה ברורה שהעולמות הם הלבושים של ה' שבהם הוא מסתתר ובמיוחד נשים לב להשגחה הפרטית עלינו בכל עת ובכל שעה. ויש חשיבות גדולה לעבודת ה' מתוך ראייה, משום שמה שאדם רואה בעיניו הוא אמיתי לגמרי!

 

"וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב" - קיבלנו אותה ירושה מאבותינו, כך שסתם "וארא" שייך לכל אחת מאיתנו. המשימה שנגלית לנו מהפרשה היא להאיר את הגוף והעולם הגשמי ב"נר מצוה ותורה אור". דהיינו, לקבל החלטות טובות בהפצת היהדות והפצת המעיינות חוצה וממחשבה טובה נעבור למעשה טוב, בזריזות ובשמחה.

האורחת שלנו השבוע היא נאוה כרמון, עובדת הייטק, שליחת חב"ד בגדרה, קונדיטורית חובבת, אמא לשמונה וסבתא גאה ומאושרת בנכדיה, שתספר לנו על המחיר שגבתה ממנה הקורונה ועל העתיד בקונדיטוריה. 

קרדיטים:

פאה: פאות טילי, בני ברק

איפור: דיני רבינוביץ, כפר חב"ד

טיפוח: יעלת חן, ירושלים

קולקציה: one of a kind

עריכה והגשה: מירי שניאורסון, נשיאת ארגון הנשים נפלאו"ת, מרצה, מנחה ושליחה בתקשורת

mirisch1@gmail.com