אאא

בחג החנוכה הבא עלינו לטובה אנו עתידים להדליק חנוכיות, לטגן סופגניות ולביבות ולחגוג יחד עם המשפחה הקרובה והרחוקה, אך יחד עם השמחה, חייבים לשמור על הבטיחות. בכבאות וההצלה נותנים טיפים מצילי חיים על הדלקת נרות החנוכה.

טפסר שיקו בר דב מפקד מחוז יו"ש כבאות והצלה לישראל אומר ל'כיכר השבת': "בשנים האחרונות אנו עדים לשריפות הנגרמות כתוצאה מהדלקת חנוכיות. ראינו מספר שריפות בדירה כתוצאה מהדלקת חנוכיות".

"בשנה שעברה", מספר בר דב, "משפחה מהעיר ביתר עלית הדליקה מספר חנוכיות על משטח לא יציב ויצאה מהבית באוטובוס לירושלים. לאחר פרק זמן מספר החנוכיות נפלו האחת על השניה, ואלה גרמו לשריפה בדירה. לוחמי האש שהגיעו לכבות את השריפה מצאו נזק כבד שנגרם לדירה כתוצאה מכך".

""ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" זה לא רק ציווי, אלא דרך חיים. הקפידו על מילוי הנחיות הבטיחות וכך תשמרו עליכם ועל חיי היקרים לכם ועל בתיכם." ביכולתנו למנוע מקרי שריפה בעזרת שמירה על שמונה כללי בטיחות וזהירות".

כללי הבטיחות והזהירות

• הדלקת הנרות תעשה בהשגחת מבוגר בלבד.
• הצבת החנוכיה תהיה על משטח יציב ובלתי דליק.
• אין להשאיר חנוכיה דולקת ללא השגחה.
• יש להרחיק את החנוכיה מחומרים דליקים, כגון וילונות מפות או בדים אחרים.
• אין להשתמש מחנוכיות מאולתרות מחומרים דליקים.
• אם מדליקים יותר מחנוכיה אחת יש לשמור על מרווח סביר בין החנוכיות.
• טיגון בשמן יעשה בהשגחת מבוגר בלבד.
• אם מתלקחת אש במחבת יש לחנוק אותה באמצעות מכסה רחב.

"שנזכה לחגוג את חג החנוכה בשמחה גדולה, ובבטיחות מתוך אחדות ואור גדול", מסכם בר דב.