אאא

פרשת השבוע 'לֶךְ לְךָ' פותחת בציווי אלוקים לאברהם אבינו - אבי האומה,  ללכת לארץ כנען (ישראל), ובכך להיות בעצם 'העולה החדש' הראשון בהיסטוריה. אברהם עוזב את ביתו ומשפחתו ויוצא לדרך אל הלא נודע. ועם הגעתו לכנען מתחיל רעב כבד בארץ, אברהם ושרה נאלצים לרדת למצרים. כבר בכניסה למצרים, שרה נחטפת ונלקחת אל בית פרעה. פרעה נענש על כך קשות ובדרך נס היא מוחזרת בשלום לבעלה אברהם.

בפרשה גם מסופר שאברהם עלה ממצרים ברכוש גדול. רבים שואלים: מהיכן ומדוע התעשר אברהם? חז"ל אומרים שאברהם התעשר בזכות העובדה שכיבד את אישתו שרה. אמרה מפורסמת בדברי חז"ל אומרת: "כַּבְּדוֹ נְשׁוֹתֵיכֶם כְּדֵי שֶׁתִּתְעַשְּׁרוּ". על האדם להשתדל לכבד את אשתו, כי אין הברכה מצויה בתוך ביתו אלא בזכות האישה, כפי שנאמר בתלמוד: "אין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו". זאת אנו למדים מפרשת השבוע, שם נאמר: "ולאברהם היטיב בעבורה". עוד מפליגים חז"ל ואומרים, שעל הגבר לאהוב את אישתו כפי שהוא אוהב את גופו, ולכבדה יותר משהוא מכבד את גופו.

זהו עוון חמור וסכנה גדולה לאלה שלצערנו מבזים את נשותיהם. על האדם להיזהר שלא לצער את אשתו, היות ודמעתה מצויה אצל הקב"ה. נקבל על עצמנו לתת יותר כבוד לאישה שהיא העיקר של הבית היהודי, ובכך נביא אל בתינו ברכה ושמחה. בית שבו האישה שמחה, זהו בית יציב ומאושר.