אאא

​במהלך דיון בוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל בראשות ח"כ מוסי רז, שמעה הוועדה סקירה רחבה של משק הגז והאנרגיה של מדינת ישראל.

 במהלך הדיון אמר מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי "אנחנו מניחים כי משנת 2030 כל הרכבים שייובאו ארצה, ינועו על חשמל".

עוד אמר אדירי כי "כדי להגיע למחויבות שלנו להפחתת פליטות, נצטרך להגיע לרמות של צריכת אנרגיה בכ-58% אנרגיות מתחדשות, ובשנת 2030 עם לפחות 30% אנרגיה מתחדשת ובלי פחם. עד 2050 אנחנו צריכים להפחית את הפליטות ב80%. אני מקווה שנדביק את הפער הנוכחי, עד סוף השנה. המטרה להגיע ל-10% צריכה באנרגיות מתחדשות".

"משק החשמל עדיין מזהם את האוויר אולם מה שקורה היום, הינו דרמטי. משק החשמל עובר ליצור מגז ובהתאמה, פליטת ה-CO2 הולכת ופוחתת. לעומת זאת, הפקת גז עשוי לפלוט מתאן. גז טבעי הוא בעיקרו מתאן. בהפקה, רוב המתאן נשרף. נוכח הדרישה שלנו, חברות ההפקה הפחיתו את הפליטותב-85% בהשקעה של 35 מיליון דולר. אדירי ציין כי נתוני פליטות המתאן נסמכים על נתוני החברות, אולם הוא סבור כי יש צורך במערך ממשלתי של בדיקות".