אאא

משרד החינוך מדווח כי נכון להיום (רביעי) ישנם בכל מערכת החינוך רק 1342 תלמידים מאומתים ו-120 עובדי הוראה מאומתים.

במקביל, ישנם 5,086 תלמידים ו-700 צוותי חינוך מבודדים בלבד. בשל מצב התחלואה הנמוך ב"ה, 0 בתי ספר סגורים בעקבות תחלואה. 7 גני ילדים סגורים בעקבות תחלואה.

במשרד החינוך מצביעים על המשך ירידה בתחלואה בכל שכבות הגיל וכי גרף התחלואה במערכת החינוך תואם לתחלואה במדינה לאורך זמן.

המגזר בו התחלואה היא הגבוהה ביותר ביחס לחלקו היחסי - המגזר הלא יהודי: מהווה 23% מכלל התלמידים, 41% מהתלמידים המאומתים – משתייכים למגזר הלא יהודי. כמעט פי 2 מחלקו היחסי. במגזר החרדי האחוז הנמוך ביותר כשבכל הישיבות ישנם 193 מאומתים בלבד.

מקדם הדבקה ארצי בעלייה (0.79). ע"פ דוח אמ"ן: מקדם ההדבקה עולה ככה"נ כתוצאה מעלייה בהיקף הבדיקות ומס' המאומתים, בהתאמה. עליית מקדם ההדבקה לא משקפת בשלב זה עלייה מחודשת בתחלואה.