אאא

סערת השופט אורי שוהם: חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל חתמו היום (רביעי) על מכתב מחאה, אליהם הצטרפו עשרות רבני הערים ורבני הקהילות, ובו מחו הרבנים על דברי השופט בדימוס אורי שוהם אשר המליץ 'להדיח' את הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מתפקידו כדיין בבית הדין הרבני הגדול.

תחת הכותרת "מחאה נמרצת", כותבים רבני ישראל: "הננו מוחים בזאת על דברי השופט אורי שוהם, אשר הרהיב עוז בנפשו לבקש את הדחת כבוד מרן הראשון לציון וראש על ארץ רבה הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א, הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, המפורסם בכל קצוות תבל בעמידתו האיתנה על שמירת חומות הדת".

 'הדחת' הראשל"צ; דיקטטורה משפטית // ישי כהן

הרבנים מציינים כי הראש"ל: "השמיע ברבים דעת תורה זכה וברה בעניין בחינת נשים לרבנות, שאין זו דרכה של תורה להעמיד רבניות כדרכם הקלוקלת של כת הרפורמים, וזוהי דעתם של רבותינו גדולי ומאורי ישראל מדורי דורות, ולא נשמע כזאת בישראל להנהיג מנהגי הרפורמה ולפרוץ גדר".

"מוסד הרבנות הראשית לישראל", כותבים עשרות הרבנים: "יסודתו בהררי קודש ותפקידו לפסוק הלכה ברבים ללא מורא וללא משוא פנים, על פי כללי ההלכה המסורים מדורי דורות. מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לבו לסתום את פיות העומדים בראשה שלא להשמיע את דבר ה' ברמה.

 בלעדי: נאום הרפורמים שהוביל לסערה

"ובפרט מן הפרט את פיו של מרן הראשון לציון שליט"א הנושא בעוז ובגאון את משא העם ומאיר את עיניהם בפסקי הלכות בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. אין שום סמכות שיכולה למנוע מהרבנות הראשית לישראל להשמיע פסקי הלכה לרבים. אוי לו לדור שכך עלתה בימיו, ששופטים מכניסים את ראשם בענייני הלכה, ודבר זה הינו הרס הדת".

הרבנים הוסיפו: "הננו בזה לחזק ולאמץ את ידיו של מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, להמשיך ביתר שאת וביתר עז במפעליו הכבירים להגדיל תורה ולהאדירה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. ויהא רעווא מן שמיא, שיקויים בו הכתוב: "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ", וכל הקמים עליו לרעה ה' יתברך יפר עצתם. "עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל". ויאריך ימים על ממלכתו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא שובע שמחות וכל טוב. ונזכה לראות במהרה בשוב ה' את שיבת ציון ובבניין בית מקדשנו נווה אפיריון. "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה". אכי"ר".