אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת בראשית, כט' תשרי תשפ"א

בברכת 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא' וחורף בריא.

הזמנים לפי שעון קיץ

ירושלים - כניסה 17:30, יציאה 18:41

תל אביב - כניסה 17:44, יציאה 18:43

מודיעין עילית - כניסה 17:38, יציאה 18:42

אלעד - כניסה 17:37, יציאה 18:42

בית שמש: כניסה 17:28, יציאה 18:42

חיפה - כניסה 17:35, יציאה 18:42

צפת - כניסה 17:38, יציאה 18:40

באר שבע - כניסה 17:37, יציאה 18:43

בעולם:

פריז - כניסה 18:40, יציאה 19:44

לונדון - כניסה 17:59, יציאה 18:53

ניו יורק - כניסה 17:55, יציאה 18:53

אומן - כניסה 17:49, יציאה 16:43