אאא

אתם לא רוצים בית מקדש? לא רוצים גאולה? כמו בהקמת המדינה, צריך ליזום כדי לקדם דברים, למה אתם מעכבים את גאולת הר הבית? למה מתנגדים לעלייה, הרי יש מקומות מותרים? כך טוענים "נאמני" הר הבית. ולכאורה, למה לא? למה לא להתקדם בכיוון הזה? אולי צריך אתערותא דלתתא כדי שתבוא אתערותא דלעילא? אולי נעזור לקב"ה לקדם את הגאולה?

הר בית ה', אישון עיננו ומחמד לבנו, אליו יום יום נוחיל ונשתאה, משאת נפשו ואור עיניו של כל יהודי בכל מקום ובכל זמן. בכל תפילה, בכל ברכת המזון, תחת כל חופה ו..כל הגדה של פסח,...(לשנה הבאה) ואיפה לא!!!

הר הבית – מקום קדוש; צריך להבין שהיחס למרום הרים בית ה' הוא יחס אל הקדושה, אל הטהרה, כל מחשבה וכל מעשה בהקשר זה, עליהם לבוא מתוך המסגרת של הקדושה והטהרה. נתאר לעצמנו ולו לרגע שהר הבית פתוח לרווחה ליהודים כעת חיה, וכל דכפין יכול לעלות באין מפריע, נחשוב לרגע מה התוצאה? האם היינו רוצים לראות את הבר מצוות עם הדרבוקה וחבילות הכיבוד עם הפריצות הצורמת שיש לצערינו בכותל בימים כתיקונם בחיל ובעזרה?,האם היינו רוצים טיולי בתי ספר שיזרקו אריזות של חטיפים, יצטלמו בפוזות, ילכו מכות או יתנהגו איך שמתנהגים נערים בחצר בית ה'? האם היינו רוצים ערב פעילות של תנועות נוער? ימי גיבוש? הרי אם זה פתוח, זה פתוח לכולם. אין בחוק משמרת הצניעות, אנחנו במדינה שוויונית, שכחתם?? לא יעלה על הדעת...

טוב אז שיעלו רק למקומות המותרים ורק גברים שטבלו: נניח שיש בפועל את "משמרת הר הבית" ויבדקו כל עולה אם הוא טבל כראוי וימנעו מנשים ומי שלא עבר הכנה מדוקדקת מלעלות, וכמו כן יסמנו בשטח את המקומות שאין מחלוקת בהלכה שאפשר להיכנס שם גם במצבינו כיום שאנו טמאי מתים (בהנחה שאלו הקוראים לעלות להר רוצים להתנהג לפי ההלכה) ואז מה? זוהי למעשה הכרה באי יכולתינו לחדש את המקדש כיוון שיש קווים שאנו לא יכולים לעבור והם כן. זוהי הכרה דה פקטו במגבלותינו להשיג שליטה בהר, מה יאמרו אויבינו?! "עד כאן היהודים יכולים לנוע, לא יותר, כי הם ... טמאים". אוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה כלימה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

לא זו אף זו: נניח כי נמצא איכשהו פתרון הלכתי ללכת בכל שטח הר הבית ולעשות שם מה שאנחנו חפצים, האם במצבינו הנוכחי אנו יכולים כ"עם" לחדש את עבודת המקדש. לצערינו, חלק גדול מהעם אינו שומר תורה ומצוות, בית המקדש לא נמצא בראש מעייניו, האם לחנוכת בית המקדש יבואו רק הדתיים? והשאר יהיו בבתי קפה או ילכו לתיאטרון? יכתבו ב"עיתון של המדינה" ב"לעג" על הדתיים שהורגים בעלי חיים למטרת פולחן דתי, אגודות צער בעלי חיים? האם כך תראה הגאולה לה אנו מצפים??

עם ישראל הקים את בית המקדש ארבע מאות ושמונים שנה לאחר כניסתו לארץ. כי יש תהליכים ל"איך שדברים מתהווים" ויש סדר בבניית כל בניין. בעידן המודרני או ה"פוסט מודרני" רגילים לאינסטנט. בלי הכנה ובלי תהליך. רוצים "שלום עכשיו", "משיח עכשיו" הכל כאן ומייד, אך המבין יבין שלא כך מתנהלים הדברים.

אם באמת חפצי גאולה אנחנו, בואו ונעצים את הקדושה בעם ישראל, את שמירת השבת, את טהרת המשפחה, נחבר עוד חלקים בעם לתורת ישראל נתפלל חזק יותר על הגאולה, נעמיק את הלימוד בנושאי המקדש וסדר העבודה. נבוא מוכנים לגאולה ואז באמת תבוא הגאולה הנכספת כשעם ישראל בתפארתו "עם ענני שמיא".